top of page
Image by Scott Graham

Ubezpieczony leasing w Maqsimum z

Grenke_Leasing_Logo.svg.png

Maqsimum oferuje możliwość sfinansowania zakupów w formie leasingu. Współpracujemy na tym polu z Grenkeleasing - największym leasingodawcą specjalizującym się w lesingu technologii IT. Operacja uzyskania finansowania jest maksymalnie uproszczona i wszystkie formalności mogą być załatwione w krótkim czasie (kilku godzin do jednego dnia) i przy minimalnych wymaganiach administracyjnych.

Leasing tradycyjny

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

Leasing optymalny

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Wymagane dokumenty

 

(procedura uproszczona - od 1.500 – do 30.000 zł netto):

  1. Wniosek do wypełnienia przez Klienta (dostępny w trakcie realizowania zakupów).

  2. Dokumenty założycielskie firmy w zależności od formy prawnej (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru lub KRS, umowa spółki)

  3. Dwa dowody tożsamości (np. dowód osobisty i prawo jazdy).

 

 

W wyjątkowych sytuacjach GRENKELEASING sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów finansowych poza wymienionymi powyżej oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości płatniczych.

 

W przypadku sprecyzowanej wartości oferty możemy wykonać dla Państwa symulację harmonogramu spłaty leasingu w dowolnym wariancie czasowym. Prosimy o kontakt w takim przypadku.


Dodatkowe informacje na temat leasingu oraz firmy Grenkeleasing dostępne są pod adresem:

http://www.grenkeleasing.pl
GRENKELEASING sp. z o.o. - ul. Starołęcka 38 - 61-361 Poznań tel: + 48 (61) 872-37-00, fax: + 48 (61) 872-37-40

bottom of page