top of page
Gaining%20a%20deep%20understanding%20the

Maqassistance

Pakiet usług wsparcia technicznego

Nasze wieloletnie doświadczenie w oferowaniu rozwiązań informatycznych oraz obserwacje poczynione przez nasz Dział Techniczny doprowadziły do powstania zestawu usług, które w znacznym stopniu ułatwią zarówno pierwszy kontakt z urządzeniem jak i jego dalszą eksploatację. Doceniając fakt zaufania, jakim obdarzyliście Państwo naszą firmę korzystając z naszej oferty, chcemy, zaproponować Pakiet Usług maqassistance w bardzo atrakcyjnej cenie.

Pakiety wsparcia:

Maqassistance macOS

Usługa

Wartość

 • Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia

 • Szkolenie podstawowe z obsługi systemu macOS

 • 90-dniowe wsparcie techniczne

 • Jeden przegląd sprzętu (Apple Service Diagnostic)

 • Jedno czyszczenie sprzętu z zanieczyszczeń, kurzu

 • Razem nominalna wartość pakietu

150zł

100zł

300zł

100zł

150zł

800zł

Cena: 80zł (90% upustu)

Maqassistance iOS

Usługa

Wartość

 • Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia

 • Szkolenie podstawowe z obsługi systemu iOS

 • 90-dniowe wsparcie techniczne

 • Razem nominalna wartość pakietu

100zł

100zł

200zł

400zł

Cena: 40zł (90% upustu)

obszary wsparcia:

assist_1.jpg

Asysta przy uruchomieniu i aktywacji urządzenia (Mac OS lub iOS)

Pierwsze uruchomienie i ustawienie systemu pozwalające na płynne rozpoczęcie pracy z nowym komputerem Apple. Asysta obejmuje m. in.

• konfigurację kont pocztowych

• konfigurację sieci

• utworzenie identyfikatora Apple ID.

Nasze doświadczenie pokazuje, że moment uruchomienia urządzenia jest bardzo istotny szczególnie dla użytkowników mających po raz pierwszy kontakt produktami firmy Apple. W tym momencie rodzą się zwykle pierwsze pytania dotyczące możliwości sprzętu i oprogramowania, na które chętnie odpowiemy.

DSC_2565 - Version 2.jpg

Szkolenie podstawowe z obsługi systemu

(Mac OS lub iOS)

 

Godzinne szkolenie wprowadzające do świata systemu operacyjnego Apple, pozwalające uczestnikom na szybkie zapoznanie się z filozofią i kluczowymi funkcjami Mac OS.

Szkolenia prowadzone są w maksymalnie 8-osobowych grupach z wykorzystaniem wyposażenia sali szkoleniowej Maqsimum lub/i zakupionego  urządzenia w terminach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie szkolenia.maqsimum.pl. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja i rezerwacja terminu szkolenia.

Nasza oferta szkoleń obejmuje zajęcia o różnej tematyce. W przypadku zainteresowania innym szkoleniem lub szkoleniami dodatkowymi prosimy o poinformowanie o tym naszych handlowców. W przypadku zainteresowania dodatkowymi szkoleniami zaproponujemy atrakcyjny rabat.

assist_3.png

90-dniowe wsparcie techniczne

 

Realizowane poprzez serwis telefoniczny lub konsultację w dziale technicznym firmy Maqsimum w okresie 90 dni od momentu zakupu pakietu w zakresie nie objętym standardową gwarancją producenta.

Wsparcie to obejmuje m.in.: 

• konsultacje problemów o charakterze technicznym, jakie mogą się pojawić w trakcie używania systemu (rozumianego jako komplet sprzętu i oprogramowania),

• konsultacje niektórych problemów z właściwą pracą oprogramowania firm trzecich bez analizy pracy ich funkcjonalności

• porady dotyczące konfiguracji systemu komputerowego i większości aspektów użytkowych. 

Ze względu na to, że większość problemów nie jest możliwa do zdiagnozowania telefonicznie, zaprosimy Państwa do naszego działu technicznego celem umożliwienia naszym technikom fizycznego dostępu do systemu komputerowego.

assist_4.jpg

Przegląd sprzętu za pomocą Apple Service Diagnostic (ASD)

oraz AST2

Diagnostyka kondycji sprzętu i oprogramowania za pomocą narzędzi serwisowych Apple. Zalecana szczególnie przed upływem okresu gwarancyjnego.

System diagnostyczny Apple testuje wszystkie elementy komputera i pozwala na wychwycenie ewentualnych usterek, które w przyszłości mogłyby sprawić problemy. Zdiagnozowanie ewentualnego problemu przed upływem gwarancji pozwala na usunięcie wykrytych uszkodzeń zgodnie z zasadami gwarancji.

assist_5.png

Czyszczenie sprzętu

Obejmuje czyszczenie komputera wewnątrz i na zewnątrz z ewentualnych zanieczyszczeń za pomocą specjalistycznych narzędzi wraz z niezbędnym rozłożeniem i ponownym złożeniem urządzenia. 
Używamy w tym celu specjalistycznych urządzeń czyszczących - odkurzaczy przeznaczonych do sprzętu elektronicznego, specjalnych płynów oraz narzędzi.

Należy mieć na uwadze, że każdy komputer posiada szczeliny wentylacyjne, przez które kurz a niekiedy drobne zanieczyszczenia (pyły, włosy, drobne okruchy itp.) dostają się do wnętrza urządzenia utrudniając pracę wentylatorów i pogarszając chłodzenie. Może to doprowadzić po pewnym czasie do poważniejszych usterek. Dlatego zalecamy okresową konserwację sprzętu co kilka miesięcy lub lat w zależności od warunków i intensywności pracy. Czyszczenie nie obejmuje urządzeń zalanych płynem. 

Zasady ogólne:

 • Pakiet sprzedawany jest wyłącznie z nowym sprzętem zakupionym w Maqsimum.

 • Pakiet zawiera usługi świadczone przez firmę Maqsimum i wycenione wg cenników dostępnych w salonie sprzedaży i serwisie.

 • Pakiet wykracza poza usługi świadczone w ramach gwarancji i jej nie zastępuje.

 • Uruchomienie i aktywacja urządzenia następuje w dniu zakupu, chyba że ustalony zostanie inny termin.

 • Szkolenia prowadzone są w maksymalnie 8-osobowych grupach z wykorzystaniem wyposażenia sali szkoleniowej Maqsimum lub/i zakupionego urządzenia w terminach zgodnych z harmonogramem dostępnym na stronie maqsimum.pl/szkolenia. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja i rezerwacja terminu szkolenia.

 • Usługi pomocy w ramach 90-dniowego wsparcia technicznego wymagają wcześniejszego telefonicznego lub e-mailowego umówienia terminu z konsultantem.

Deklaracja jakości

Firma Maqsimum niniejszym deklaruje, że posiada odpowiednie zasoby i kwalifikacje do realizacji usług oferowanych w ramach niniejszego Pakietu. Do Państwa dyspozycji jest sala szkoleniowa wyposażona w sprzęt komputerowy i audiowizualny oraz wykwalifikowany zespół techniczny spełniający surowe wymogi certyfikacyjne, wyposażony w sprzęt i oprogramowanie diagnostyczne niezbędne do prowadzenia prac serwisowych zgodnie z procedurami fabrycznymi producenta. Realizacja usług wsparcia technicznego jest realizowana przez pracowników Maqsimum z zachowaniem najwyższej staranności i kompetencji.

Maqsimum logo + autoryzowany serwis transparent.png
bottom of page