top of page
White Structure

Polityka prywatności

1. Dane Administratora Danych Osobowych

 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Maqsimum Matusiewicz Ruchlewicz Wycichowski spółka jawna, al. Papieża Jana Pawła II 5, 70 – 415 Szczecin (dalej: Spółka). Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: maqsimum@maqsimum.pl 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Okres przechowywania danych.

 

W toku prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Niniejsza polityka prywatności pomaga w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, do jakich celów oraz do czego są one wykorzystywane. 

 

W celu zawarcia umowy oraz wykonania umowy (w tym złożenia zamówienia i jego realizacji), a także prawidłowej obsługi Pana/Pani w przypadku kontynuacji współpracy, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania (adres do doręczeń),

 • adres e-mail, numer telefonu,

 • numer zamówienia / zlecenia.


Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Są one przetwarzane przez okres trwania umowy, do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywanego przez Kodeks cywilny (3 lata lub 6 lat), lub przez okres niezbędny do świadczenia prawidłowej obsługi klienta – jeżeli współpraca jest kontynuowana. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia umowy ze Spółką, aby Spółka mogła na Pana / Pani rzecz świadczyć usługi lub sprzedawać towary. 

 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko, firma (nazwa);

 • adres zamieszkania lub adres siedziby,

 • numer NIP (ewentualnie PESEL),

 • numer zamówienia lub zlecenia.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa. Są one przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego, czyli przez okres pięciu lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. 

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (procesami sądowymi) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę działalności gospodarczej,

 • adres zamieszkania lub prowadzenia działalności,

 • numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany),

 • adres e-mail.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich). Są one przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywanego przez Kodeks cywilny (3 lata lub 6 lat). 

 

W celu rozpatrywania reklamacji, w tym w sklepie internetowym, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: 

 • imię i nazwisko,

 • adres e-mail,

 • adres zamieszkania (adres do doręczeń),

 • numer zamówienia / zlecenia,

 • numer rachunku bankowego, jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. Są one przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, przewidywanego przez Kodeks cywilny (3 lata lub 6 lat), lub przez okres niezbędny do świadczenia prawidłowej obsługi klienta – jeżeli współpraca jest kontynuowana. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji. 

 

W celu badania satysfakcji z zakupów lub z wykonanej usługi, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

 • adres e-mail,

 • numer telefonu,

 • numer zamówienia / zlecenia / umowy. 

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie poziomu satysfakcji klientów i świadczenie usług na coraz wyższym poziomie). Dane są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,

 • rodzaj systemu operacyjnego,

 • przybliżona lokalizacja,

 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

 • czas spędzony na stronie,

 • odwiedzone podstrony.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej). Dane są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,

 • data i czas serwera,

 • informacje o przeglądarce internetowej,

 • informacje o systemie operacyjnym

 

- dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem ADO jest administrowanie stroną internetową). Dane są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

W celach marketingowych, w szczególności informowania o działalności Spółki, oferowanych usługach i towarach oraz organizowanych szkoleniach i innych wydarzeniach, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię, nazwisko, adres zamieszkania,

 • adres e-mail, numer telefonu.

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Dane są przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

 

3. Prawo wycofania zgody

 

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana / Pani zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć.

2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać maila na adres  maqsimum@maqsimum.pl 

 • wysłać odpowiednie żądanie pisemnie na adres Spółki podany w pkt I.

 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

4. Cookies

 

1. Spółka na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

 

2. Spółka stosuje dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (przechowywane w Państwa urządzeniu do czasu wylogowania lub opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywany w Pana / Pani urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia).

 

3. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności: 

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników;

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych;

 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają; pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej; dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników.

 

4. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie na stronie internetowej informujemy o używaniu cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 

5. Uprzedzamy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze strony internetowej.

 

5. Wymóg podania danych osobowych

 

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

 

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. 

 

7. Odbiorcy danych osobowych

 1. W swojej działalności współpracujemy z innymi podmiotami, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe naszym współpracownikom, podmiotom, których jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem, firmie księgowej, firmie informatycznej, prawnikom, doradcom, ubezpieczycielowi (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody), Poczcie Polskiej lub kurierom (jeżeli zachodzi konieczność wysłania zamówionego towaru). Przekazanie danych zawsze odbywa się zgodnie z wymogami RODO. 

 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom (np. prokuraturze w postępowaniu karnym). 

 

8. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 

Nie przekazujemy Pana / Pani danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

Korzystamy natomiast w swojej działalności z usług i technologii oferowanych przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych (Facebook, Google, Microsoft, Apple). Ponieważ mają one siedzibę poza UE, w świetle RODO są traktowane jako państwa trzecie. 

Korzystając z usług i technologii podmiotów mających siedzibę poza UE, wybieramy podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wyłącznie takie, które przystąpiły do programu Privacy Shield.

 

Privacy Shield to program zatwierdzony przez Komisję Europejską na mocy decyzji wykonawczej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA). Wobec powyższego, przekazanie danych osobowych przy korzystaniu z ww. usług i technologii jest zgodne z art. 45 RODO. 

 

9. Uprawnienia Pani / Pana związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;

 • żądania sprostowania danych osobowych;

 • usunięcia danych osobowych w określonych sytuacjach;

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych sytuacjach;

 • przenoszenia danych osobowych.

 

2. Uprawnienia te nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. 

 

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

4. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie zgody (np. do celów marketingowych). W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

 

5. Wszystkie te uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila do Spółki na adres maqsimum@maqsimum.pl ;

 • wysłanie żądania pisemnie na adres Spółki.

 

10. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

bottom of page